مسابقات قهرمانی کشور در استایل بادی کنتاکت

مسابقات تاپ کی قهرمانی کشور در استایل بادی کنتاکت برای گروه بالای کمربند مشکی در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان و بزرگسالان برگزار می شود.

زمان: 1397/10/14 ساعت 8 صبح

مکان: مجموعه شهید کبکانیان سالن شماره 1